ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ

แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เดือน ก.พ. 60