ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ
ชี้แจง