ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ

เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือน 
สำหรับสมาชิกที่ยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
รบกวนคงเงินไว้ในบัญชีเพื่อให้หักชำระด้วย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะ…
ยอดเงิน สค.รศ. ก.ค. 59(ไสลด์)