บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสวัสดิการ

»»»เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสวัสดิการ ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
โดยทั้งสองมีข้อตกลงร่วมว่า ” บริษัท ทิพยประกันภัย สาขาอุบลราชธานี จะให้ส่วนลด ในการประกันรถยนต์
สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี “
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
2 1