นายเฉลียว มนัส เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

» เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายเฉลียว  มนัส  ได้เข้ามารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี)

และได้ถวายภัตตาหารพร้อมรับน้ำมนต์จากหลวงปู่มั่น ธมมธิโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านหมากมี่ จังหวัดอุบลราชธานี
S__14106660IMG_3923IMG_3998IMG_3973