นางสมใจ บุญเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

333