ท่าน ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี..ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่๔-๕ มิ.ย.๕๙ ณ โรงแรมกรีนปาร์คยโสธร

นายสุวรรณ  บุญจูง  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินวินัยทางการเงิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูวัน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
วันทที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
2 ร่วมพิธิเปิด3