ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เยี่ยมชม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายวัชรินทร์ จำปี  รองเลขาธิการคณะกรรม สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
หลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน
ณ โรงแรมลายทอง  ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นและกำลังแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
25610430_180502_0052 25610430_180502_0047 25610430_180502_0049