ท่านธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมชม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  ท่านธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายและเยี่ยมชม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายเฉลียว มนัส ผุ้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
5.11 S__3293267 S__3293259 S__4964399 S__3293253 5.11.63 2020921 2020923