ตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายปรเมศ สังกะเพศ  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายทองฮวด นนศิลา
เลขประตัว ๒๕๔๕๓๒  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑  ณ บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๔ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
927