ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี

◙ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ◙

2-1

2-2