จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.- บาท
ให้แก่ทายาท นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ 
เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 886673
โดยมี นางบัวสา สมบูรณ์ มารดาเป็นผู้จัดการศพ
117752