จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเฉลียว  มนัส  ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.- บาท
ให้แก่ทายาท นางมณี  โคตรชัย 
เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 763075
โดยมี นายแสงจันทร์  โคตรชัย  คู่สมรสเป็นผู้จัดการศพ
S__130842627