คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีและพนักงานเจ้าหน้าที่
สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าคารวะนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
IMG_4214 IMG_4202