ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

»»»สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้จัดทำหนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”  เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ
ของคนทำงาน “จิตอาสา”  ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการ
ของของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก้ไม่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย
เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรค์คาลัย
31326910_2036091626646466_1831237376270139392_o