กิจกรรมคัดกรองผู้เข้าร่วม “โครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

»»»เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
สมัชชาครูแห่งชาติ  โดยนายปรีดา บุญเพลิง  อดีตเลขาธิการคุรุสภา  ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร
จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน  เป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการทุกหน่วยงาน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
39574037IMG_4685IMG_468139644039