กิจกรรมคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน

วันที่ 13 มีนาคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน สมาชิกฯสมาคม(สส.ปท.)
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  
ผู้รับบริการ 83 ราย  นัดรักษา 16 ราย  เดินทางวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 07:30 น.
*จุดขึ้นรถ ศาลหลักเมือง(ทุ่งศรีเมือง) 
*รักษาที่ ศูนย์ต้อกระจกศุภมิตร (สาขา รพ.นายแพทย์หาญ ยโสธร) *นอนค้าง 1 คืน *รพ.จัดบริการรถรับ-ส่ง
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  **ไม่เรียกเก็บส่วนเกิน
316538 358127 358132 358135 358136 358137 358138 358334 358340 358356 316535