โครงการทำบุญวันธรรมสวนะช่วง”เทสกาลเข้าพรรษา”

»»เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบให้ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในโครงการทำบุยวันธรรมสวนะ
“เทศกาลเข้าพรรษา” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าหอพัก สกสค.2