อนุมัติแล้ว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 
ส่งมอบเช็คให้นายหวั่น แตงทิพย์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
ข่าว สกสค_170725_0003