สกสค. ซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแก้หนี้กลุ่มวิกฤติ

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการ 6 จังหวัดนำร่องในภาคเหนือ
ข่าว 24-28 กค 60_170725_0004 ข่าว 24-28 กค 60_170725_0005