สกสค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง จำนวน 27 จังหวัด
ข่าว 24-28 กค 60_170726_0010