มอบพวงหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.  รายนายสุพรรณ  ศรีสุทโธ
นายสุพรรณ ศรีสุทโธ