มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางสำเนียง จันทร์หนองสรวง  เลขประจำตัว ๑๕๑๖๑  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้ นายนิรันดร์ จันทร์หนองสรวง  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5595141