ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ “ห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล”
ข่าว สกสค_170725_0001