จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่

»»เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
และสำนักบริหารกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ส่วนกลาง ณ ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1